Skip to main content

Slapukai ir Privatumo Politika

Slapukai

Norėdami Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes paslaugas, Elektroninėje parduotuvėje yra naudojami sisteminiai slapukus (angl. cookies).

Slapukas (angl. cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Kai jūs sutinkate, jog slapukai būtų naudojami, šis tekstinis dokumentas yra pridedamas ir slapukai leidžia analizuoti puslapio srauto informaciją. Ši priemonė taip pat leidžia kaupti, analizuoti bei prisiminti informaciją apie tai kuo jūs domitės, kam jūs teikiate pirmenybę. Mes naudojame internetinio srauto slapukus, kad galėtume matyti kokius puslapius vartotojas lanko. Tai padeda internetinio srauto duomenų analizei atlikti bei pagerinti naršymo kokybę internetiniame puslapyje, atsižvelgiant į vartotojų elgseną. Šią informaciją mes naudojame tik statistinės analizės tikslais.Kai apsilankote mūsų tinklalapyje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik jums. Jie padeda mums atpažinti jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi tinklalapyje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesne jums.

Naudojami slapukai:

  1. currency – išsaugoja numatytos valiutos kodą, pagal tai pirkėjui atvaizduoja prekių / paslaugų kainas atitinkama valiuta (Galiojimo terminas 29 dienos).
  2. language – išsaugoja numatytos kalbos kodą, pagal kurį sekančio apsilankymo metu parduotuvę užkrauna numatyta kalba (Galiojimo terminas 29 dienos).
  3. PHPSESSID – išsaugoja informaciją apie pirkėjo prisijungimą, prekių palyginimo / krepšelio, norų sąrašo duomenis, kad sekančiu apsilankymu atitinkamai būtų užkrauti reikalingi duomenys.
  4. @@History/@@scroll|# – naudojamas tam, kad pagerinti naršymo kokybę internetiniame puslapyje.
  5. _ga  – „Google Analytics“ naudojamas tam, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėje. (Galiojimo terminas 2 metai).
  6. _gid – „Google Analytics“ naudojamas tam, kad atskirti svetainės lankytojus (Galiojimo terminas 24 valandos).
  7. _gat – „Google Analytics“ naudojamas tam, kad apriboti išsiunčiamų užklausų kiekį (Galiojimo terminas 1 minutė).
  8. _dc_gtm_  – Google Tag manager naudojamas tam, kad sekti reklamos kampanijų efektyvumą per Google Analytics (Galiojimo terminas 2 minutė).
  9. fr – Facebook pixel – naudojamas tam, kad atskirti svetainės lankytojus (Galiojimo terminas 3 mėn.).

Google Analytics:

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. (Google). „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, saugomus Jūsų kompiuteryje ir įgalina atlikti naudojimosi svetaine analizę. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukais daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.

Google AdWords:

Mūsų tinklapyje matomas trečiųjų šalių reklamas tiekia Google Adwords įrankis. Siekiant pateikti tik Jums, kaip vartotojui, aktualias reklamas mes naudojame trečiųjų šalių slapukų informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, kurią mums pateikia Google Adwords įrankis. Trečiosios šalys kurių reklamos vaizduojamos mūsų tinklapyje taip pat gali išsaugoti slapukus Jūsų naršyklėje. Google Adwords mums teikia asmeniškai neindikuojamą informaciją apie Jus ir Jūsų naršymo įpročius remarketingo tikslams.

Socialinių tinklų slapukai:

Į savo svetaines galime integruoti funkcijas iš trečiųjų šalių svetainių, ypač iš tam tikrų socialinių tinklų. Šias funkcijas dažnai lydi scenarijai ar kiti elementai, galintys nuskaityti, o kartais ir patalpinti, slapukus iš tų socialinių tinklų jūsų įrenginyje. Šie slapukai gali leisti reklamas pritaikyti prie jūsų poreikių. Nors mes neturime prieigos prie šių slapukų ar jų renkamų duomenų bei negalime jų kontroliuoti, norime jus informuoti ir gauti jūsų sutikimą naudoti tokius elementus. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite toliau pateiktą galimų socialinių tinklų slapukų sąrašą.


Nuorodos į trečiųjų šalių internetines svetaines:

Mūsų internetiniame tinklalapyje rasite nuorodas į trečiųjų šalių internetines svetaines. Mes neįtakojame šių svetainių privatumo politikos bei asmeninių duomenų naudojimo taisyklių laikymosi.


Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi elektroninės parduotuvės funkcijų.

Privatumo politika

Nuo 2018m. gegužės 25 d. visose ES valstybėse narėse įsigalios Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), apibrėžiantis griežtesnę ES piliečių asmens duomenų apsaugą. 

Kadangi esate UAB „UABAS” toliau (šios el.parduotuvės) klientas, galite jaustis ramesni dėl duomenų, kuriuos patikėjote mums. Prisiimdami mums tenkančią atsakomybę, pateikiame informaciją apie mūsų Privatumo Politiką tvarkant jūsų asmeninius duomenis.Naujausią informaciją rasite žemiau esančiame tekste.

1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB (toliau – Tiekėjas) administruojamos šios elektroninės parduotuvės ir el.parduotuvės vartotojų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Šioje el.parduotuvėje parduotuvėje nurodydamas savo asmens duomenis, Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. Tiekėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais Vartotojo duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis šios el.parduotuvės taisyklėmis;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. Tiekėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

5. Tiekėjas Vartotojo duomenis gali saugoti neribotą laiką.

6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

8.  Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Tiekėjas siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) gali įrašyti informaciją (slapukus, angliškai „cookies”). Įrašyta informacija yra naudojama Vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui.

10. Visi šioje el.parduotuvėje renkami duomenys yra naudojami šiais tikslais:

10.1. paslaugų teikimui ir kokybei užtikrinti;

10.2. finansinių dokumentų išrašymui;

10.3. problemų, susijusių su paslaugu tiekimu, sprendimui;

10.4. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

10.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

11. Vartotojas, užsakydamas paslaugas šioje parduotuvėje, privalo nurodyti tik teisingus duomenis. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas naudojimo Sąlygų ir Privatumo politikos pažeidimu.

12. Tiekėjas statistiniais tikslais gali naudoti su Vartotoju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas paslaugas, tinklalapio naudojimą ir t.t.. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Vartotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

13. Vartotojas turi teisę bet kada keisti ar atnaujinti savo paslaugos įsigijimo metu nurodytus duomenis.

14. Tiekėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.

15. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje parduotuvėje dienos.

16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi šioje parduotuve ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Kokius jūsų duomenis renkame ? 

Jums įsigijus prekę iš šios elektroninės parduotuvės, sudarome pirkimo-pardavimo sutartį, o jos įgyvendinimui reikalinga minimali informacija :  Jūsų vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas ir, pasirinkus pristatymą į namus – pristatymo adresas. Jūsų kontaktai yra reikalingi tam, kad informuotume apie užsakymo eigą ir kitiems su užsakymu susijusiems klausimams. Ši asmeninė informacija yra reikalinga tik konkrečiai sutarčiai sudaryti ir įgyvendinti. 

Tam, kad prekes galėtumėte įsigyti išsimokėtinai, papildomai reikalinga informacija: Jūsų asmens kodas, asmens dokumento numeris, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, informacija apie darbinę padėtį ir per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkis. Be šios informacijos negalėtume suteikti pirkimo išsimokėtinai paslaugos. 

Siekdami, kad naršymas šioje el.parduotuvėje būtų patogus ir efektyvus, o aktualias prekes rastumėte kuo greičiau, saugome:

Jūsų pirkimų ir veiksmų interneto svetainėje istoriją;

naudojamo įrenginio IP adresą (pvz., tam, kad Kauniečiams pateiktume informaciją apie būtent Kauno regione vykstančias akcijas , nemokamus pristatymus ir t.t..;

Tam, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų apsaugoti visapusiškai, rekomenduojame atkreipti dėmesį ir užtikrinti, kad jungiantis prie mūsų elektroninės parduotuvės Jūsų asmeninių duomenų nematytų pašaliniai asmenys, ir kad jie būtų tinkamai saugomi. Patariame reguliariai keisti prisijungimo slaptažodį, saugoti mokėjimo kortelių bei kitus duomenis, kuriais pasinaudojus gali būti pažeistas Jūsų asmens duomenų saugumas ir privatumas. 

Mūsų interneto svetainė yra apsaugota pagal saugumo protokolą, kuris remiasi duomenų kodavimo sistemos sertifikatu (SSL). Tokios parduotuvės internetinio adreso užraše yra raidė „s“: „https://…“.

Kokia jums nauda iš griežtesnio reglamento (BDAR ) ?

Įsigaliojus naujam reglamentui nuo 2018m. gegužės 25d. , jūsų duomenys tapo dar saugesni , nuo šiol jūs galite rasti papildomų funkcijų ir mūsų el.parduotuvėje.

1. Sužinoti kokius slapukus mes naudojame savo el.parduotuvėje ir kokiu tikslu , plačiau apie tai skaitykite informaciniame puslapyje pavadinimu SLAPUKAI

2. BDAR užklausa – el.parduotuvės apačioje rasite šią skiltį , paspaudę ją , galite gauti BDAR asmeninių duomenų ataskaitą, kurioje matysite , kokią informaciją apie jus mes esame surinke.

3. Teisė būti užmirštam – el.parduotuvės apačioje rasite šią skiltį , paspaudę ją, bet jokių papildomų klausimų būsite automatiškai ištrinti iš mūsų sistmos r nebeliks jokių jūsų duomenų.

4. Naujienlaiškis – el.parduotuvės apačioje rasite šią skiltį , paspaudę ją galite vieno mygtuko paspaudimu užsiprenumeruoti naujienlaiškius / atšaukti prenumerartą.

Nuo 2018m. gegužės 25 d. visose ES valstybėse narėse įsigalios Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), apibrėžiantis griežtesnę ES piliečių asmens duomenų apsaugą. 

Kadangi esate MB toliau (šios el.parduotuvės) klientas, galite jaustis ramesni dėl duomenų, kuriuos patikėjote mums. Prisiimdami mums tenkančią atsakomybę, pateikiame informaciją apie mūsų Privatumo Politiką tvarkant jūsų asmeninius duomenis.Naujausią informaciją rasite žemiau esančiame tekste.

1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB (toliau – Tiekėjas) administruojamos šios elektroninės parduotuvės ir el.parduotuvės vartotojų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Šioje el.parduotuvėje parduotuvėje nurodydamas savo asmens duomenis, Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. Tiekėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais Vartotojo duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis šios el.parduotuvės taisyklėmis;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. Tiekėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

5. Tiekėjas Vartotojo duomenis gali saugoti neribotą laiką.

6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

8.  Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Tiekėjas siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) gali įrašyti informaciją (slapukus, angliškai „cookies”). Įrašyta informacija yra naudojama Vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui.

10. Visi šioje el.parduotuvėje renkami duomenys yra naudojami šiais tikslais:

10.1. paslaugų teikimui ir kokybei užtikrinti;

10.2. finansinių dokumentų išrašymui;

10.3. problemų, susijusių su paslaugu tiekimu, sprendimui;

10.4. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

10.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

11. Vartotojas, užsakydamas paslaugas šioje parduotuvėje, privalo nurodyti tik teisingus duomenis. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas naudojimo Sąlygų ir Privatumo politikos pažeidimu.

12. Tiekėjas statistiniais tikslais gali naudoti su Vartotoju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas paslaugas, tinklalapio naudojimą ir t.t.. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Vartotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

13. Vartotojas turi teisę bet kada keisti ar atnaujinti savo paslaugos įsigijimo metu nurodytus duomenis.

14. Tiekėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.

15. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje parduotuvėje dienos.

16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi šioje parduotuve ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Kokius jūsų duomenis renkame ? 

Jums įsigijus prekę iš šios elektroninės parduotuvės, sudarome pirkimo-pardavimo sutartį, o jos įgyvendinimui reikalinga minimali informacija :  Jūsų vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas ir, pasirinkus pristatymą į namus – pristatymo adresas. Jūsų kontaktai yra reikalingi tam, kad informuotume apie užsakymo eigą ir kitiems su užsakymu susijusiems klausimams. Ši asmeninė informacija yra reikalinga tik konkrečiai sutarčiai sudaryti ir įgyvendinti. 

Tam, kad prekes galėtumėte įsigyti išsimokėtinai, papildomai reikalinga informacija: Jūsų asmens kodas, asmens dokumento numeris, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, informacija apie darbinę padėtį ir per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkis. Be šios informacijos negalėtume suteikti pirkimo išsimokėtinai paslaugos. 

Siekdami, kad naršymas šioje el.parduotuvėje būtų patogus ir efektyvus, o aktualias prekes rastumėte kuo greičiau, saugome:

Jūsų pirkimų ir veiksmų interneto svetainėje istoriją;

naudojamo įrenginio IP adresą (pvz., tam, kad Kauniečiams pateiktume informaciją apie būtent Kauno regione vykstančias akcijas , nemokamus pristatymus ir t.t..;

Tam, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų apsaugoti visapusiškai, rekomenduojame atkreipti dėmesį ir užtikrinti, kad jungiantis prie mūsų elektroninės parduotuvės Jūsų asmeninių duomenų nematytų pašaliniai asmenys, ir kad jie būtų tinkamai saugomi. Patariame reguliariai keisti prisijungimo slaptažodį, saugoti mokėjimo kortelių bei kitus duomenis, kuriais pasinaudojus gali būti pažeistas Jūsų asmens duomenų saugumas ir privatumas. 

Mūsų interneto svetainė yra apsaugota pagal saugumo protokolą, kuris remiasi duomenų kodavimo sistemos sertifikatu (SSL). Tokios parduotuvės internetinio adreso užraše yra raidė „s“: „https://…“.

Kokia jums nauda iš griežtesnio reglamento (BDAR ) ?

Įsigaliojus naujam reglamentui nuo 2018m. gegužės 25d. , jūsų duomenys tapo dar saugesni , nuo šiol jūs galite rasti papildomų funkcijų ir mūsų el.parduotuvėje.

1. Sužinoti kokius slapukus mes naudojame savo el.parduotuvėje ir kokiu tikslu , plačiau apie tai skaitykite informaciniame puslapyje pavadinimu SLAPUKAI

2. BDAR užklausa – el.parduotuvės apačioje rasite šią skiltį , paspaudę ją , galite gauti BDAR asmeninių duomenų ataskaitą, kurioje matysite , kokią informaciją apie jus mes esame surinke.

3. Teisė būti užmirštam – el.parduotuvės apačioje rasite šią skiltį , paspaudę ją, bet jokių papildomų klausimų būsite automatiškai ištrinti iš mūsų sistmos r nebeliks jokių jūsų duomenų.

4. Naujienlaiškis – el.parduotuvės apačioje rasite šią skiltį , paspaudę ją galite vieno mygtuko paspaudimu užsiprenumeruoti naujienlaiškius / atšaukti prenumerartą.